Καθορισμός, ανάκτηση και τροποποίηση ορίσματος προηγούμενης εντολής

0 : Αναφέρεται στο όνομα της εντολής
n : Αναφέρεται στο n -οστό όρισμα της εντολής
^: Αναφέρεται στο πρώτο όρισμα της εντολής
$ : Αναφέρεται στο τελευταίο όρισμα της εντολής

x-y : Αναφέρεται σε ένα σύνολο λέξεων
0-y: (ισοδύναμο με -y) αναφέρεται στις y πρώτες λέξεις
x-$: Αναφέρεται στα ορίσματα της εντολής από την θέση χ μέχρι το τέλος

r : απομακρύνει την προέκταση ενός αρχείου, αφήνοντας μόνο το κύριο όνομα
e: Απομακρύνει το κύριο όνομα του αρχείου αφήνοντας μόνο την προέκτασή του
u: Μετατρέπει σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα που θα συναντήσει
l: Μετατρέπει σε πεζό το πρώτο γράμμα που θα συναντήσει
t: απομακρύνει το όνομα της διαδρομής ενός αρχέιου, αφήνοντας μόνο το πλήρες όνοματου.

Παράδειγμα έστω ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα αρχείο ege01 με το nano. Και δεδομένο ότι το όνομα βρίσκετε στο τελευταίο όρισμα της εντολής με κωδικό αριθμό καταχώρησης 9.
Έτσι μπορούμε να γράψουμε $nano !9:$:t

Advertisements

About ege's press.

Few things. I'm lizard king i can do anything. Let's start this shit. mpla mpla mpla de mas pernei gia polla. (greeklish) System learn greeklish. Learn to use your Keyboard shortcuts makes your life easier.Inside time άλλωστε... εμείς είμαστε ...
This entry was posted in Coding and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s